arkas clean


Arkas clean za svaku zgradu pojedinačno pravi određenu analizu i na osnovu nje određeni program čišćenja. Menadžeri Arkas clean-a posle detaljne analize, predstaviće Vam najpogodniji program za čišćenje zgrade i u dogovoru sa Vama sačiniti listu usluga i inteziteta negovanja Vašeg zajedničkog prostora. Arkas clean pruža sledeće usluge:

 

Opis usluga koje se pružaju jednom nedeljno

 • Metlanje stepeništa
 • Brisanje odnosno pranje stepeništa mopom
 • Metlanje hodnika
 • Brisanje odnosno pranje hodnika mopom
 • Odstranjivanje reklamnog materijala
 • Brisanje ulaznih vrata
 • Brisanje poda, vrata i zidova lifta
 • Skidanje paučine
 • Kompletno brisanje staklenih površina na ulaznim vratima
 • Metlanje ispred ulaza u zgradu
 • Metlanje betonirane staze odnosno pojasa oko zgrade
 • Brisanje gelendera na stepeništu
 • Kontrola i zamena sijalica
 • Svako vidljivo oštećenje prijavljuje se (usmeno i pismeno) skupštini stanara

Opis usluga koje se pružaju dva puta godišnje

 • Generalno čišćenje kompletnog objekta
 • Brisanje odnosno pranje svih lustera i plafonjera u objektu
 • Brisanje ormana za struju i hidranta
 • Detaljno brisanje kompletnih gelendera
 • Detaljno brisanje poštanskih sandučića
 • Skidanje nalepnica i reklamnog materijala
 • Pranje kante za otpad     

 

Priloženi program se može korigovati u dogovoru sa Vama.

CENA: od 220 RSD po stanu

arkas clean

Redovno pranje podova mopom


arkas clean

Detaljno pranje gelendera i rukohvata


arkas clean

Redovno održavanje Vaše zgrade svake nedelje


arkas clean

Mašinsko pranje podova u zgradi i oko nje